חזית בית בעין ורדֿ
חזית בית בעין ורדֿ

תקרה בשיפוע ובשילוב קורות עץ
תקרה בשיפוע ובשילוב קורות עץ

זוויות מיוחדות להבלטת הכניסה לבית
זוויות מיוחדות להבלטת הכניסה לבית

חזית בית בעין ורדֿ
חזית בית בעין ורדֿ

1/4
עיצוב פנים
אדריכלות